نویسنده = مجید صامتی
تعداد مقالات: 2
1. امکان جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی (مطالعه موردی ایران)

دوره 6، شماره 19، زمستان 1395، صفحه 27-38

همایون رنجبر؛ مجید صامتی؛ مهسا مالیان


2. بررسی پدیده جانشینی پول و اثر تنش نرخ ارز بر تقاضای پول در ایران

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 36-46

سعید دائی کریم زاده؛ مجید صامتی؛ نجمه محمودی