نویسنده = نجمه محمودی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پدیده جانشینی پول و اثر تنش نرخ ارز بر تقاضای پول در ایران

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 36-46

سعید دائی کریم زاده؛ مجید صامتی؛ نجمه محمودی