دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی تأثیر شوک های جهانی قیمت نفت خام و قیمت طلا بر بازار سهام ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1398

لیلا جمالی؛ جلیل خداپرست شیرازی