نویسنده = نادر مهرگان
مخارج مصرفی دولت و رشد منطقه‌ایی در ایران (رهیافت اقتصاد سنجی فضایی)

دوره 10، 34 و 35 (پاییز و زمستان 99)، آذر 1399، صفحه 61-72

رضا کیهانی حکمت؛ غلامعلی حاجی؛ سید عباس نجفی‌زاده؛ نادر مهرگان


آیا کارایی شعب بانک‌ها تحت تاثیر ویژگی‌های مدیران شعب قرار دارد؟

دوره 3، شماره 11، دی 1391، صفحه 109-134

حمید کردبچه؛ نادر مهرگان؛ بتول تقوی


افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بیکاری در بخش صنعت

دوره 2، شماره 7، دی 1390، صفحه 79-103

نادر مهرگان؛ محمود حقانی؛ سالار عبدالهی حقی


بررسی رابطه بین ایمنی ترافیک و رشد اقتصادی در ایران

دوره 1، شماره 3، دی 1389، صفحه 99-117

نادر مهرگان؛ علی اکبر قلی‌زاده؛ فریبرز محمدی