دوره و شماره: دوره 10، 34 و 35 (پاییز و زمستان 99)، آذر 1399 
طراحی مدل پایداری مالی در سازمان تامین اجتماعی با تمرکز بر اصلاحات پارامتریک

صفحه 15-29

مهرداد محقق زاده؛ مرجان دامن کشیده؛ هوشنگ مومنی وصالیان؛ مجید افشاری؛ علیرضا دقیقی اصلی


اثر تورم و بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای منتخب و ایران

صفحه 47-60

نگار جعفری فشارکی؛ عباس معمارنژاد؛ کامبیز هژبر کیانی؛ سید شمس الدین حسینی


مخارج مصرفی دولت و رشد منطقه‌ایی در ایران (رهیافت اقتصاد سنجی فضایی)

صفحه 61-72

رضا کیهانی حکمت؛ غلامعلی حاجی؛ سید عباس نجفی‌زاده؛ نادر مهرگان


مکانیزمی ‌برای انتقال نرخ سود، تسهیلات رهنی و مصرف خانوارها در اقتصاد ایران

صفحه 73-89

اسداله الوندی زاده؛ عباس امینی فرد؛ هاشم زارع؛ مهرزاد ابراهیمی