دوره و شماره: دوره 11، 37 (تابستان ۱۴۰۰) - شماره پیاپی 37، پاییز 1400، صفحه 1-107 
5. عوامل موثر ساختاری و محیطی بر تلاطم صنایع ایران

صفحه 75-89

افسر عازم؛ غلامرضا گرایی نژاد؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ علی اکبر خسروی نژاد


6. آثار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه‌گذاری داخلی‌ در کشورهای سند چشم‌انداز ایران با رهیافت Panel VAR

صفحه 91-107

کرم جعفری پرویزخانلو؛ خلیل سعیدی؛ محمد خضری؛ کامبیز هژبر کیانی؛ فاطمه زندی