دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، دی 1390، صفحه 1-147 
افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بیکاری در بخش صنعت

صفحه 79-103

نادر مهرگان؛ محمود حقانی؛ سالار عبدالهی حقی