تماس با ما

آدرس فصلنامه: تهران، میدان پونک، انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی، به سمت حصارک، خیابان سیمون بولوار، میدان دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکد مدیریت و اقتصاد،دفتر گروه اقتصاد

رایانامه فصلنامه : economicsjournal@srbiau.ac.ir

 لطفا هر گونه سوال را از طریق ایمیل ارسال نمایید.

 

 


CAPTCHA Image