اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 130
تعداد پذیرش 36
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 51
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 35

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مقالات 218
تعداد مشاهده مقاله 309433
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 108 روز
درصد پذیرش 28 %