اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 179
تعداد پذیرش 56
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 64
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 45

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد شماره‌ها 38
تعداد مقالات 231
تعداد مشاهده مقاله 336345
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 109 روز
درصد پذیرش 31 %