اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 193
تعداد پذیرش 67
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 68
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 48

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد شماره‌ها 41
تعداد مقالات 249
تعداد مشاهده مقاله 348896
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 108 روز
درصد پذیرش 35 %